top of page
Hu tieu xao 1.jpg
  Stirred Fried Rice Noodle/ Hũ Tiếu Xào  
Banh Xeo.jpg
  Vietnamese Pancake     
         Bánh Xèo           
  Pad Thai 
  Vermicelli
  Bún Bì Chả Giò
Mi Xao.jpg
 Chow-Mein
    Mì Xào 
Stirred Fried Clear Noodle/Bún Tàu Xào 
Fried Rice.jpg
           Fried Rice 
  Cơm Chien dưong châu
bottom of page